DARE: Dezvoltare, Abilități, Reziliență și Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități

Asociația Pro ACT Suport, în parteneriat cu Fundația FARA, Fundația de Abilitare Speranță și International Organization for Democracy and Human Rights Norvegia, a primit o finanțare de 149.996 Euro prin Programul Active Citizens Fund Romania pentru implementarea proiectului "DARE: Dezvoltare, Abilități, Reziliență și Echitate pentru o viață independentă a persoanelor cu dizabilități".

Proiectul este implementat în perioada 1 martie 2022 - 31 august 2023. Valoarea totala a proiectului este de 196.606 Euro.

Proiectul DARE abordează carența în continuumul de servicii pentru persoanele cu dizabilități, atât din sistemul rezidențial, cât și a celor care sunt în risc de (re)instituționalizare.

Proiectul DARE se aliniază cu obiectivele proiectului de Strategie Națională 2021-2027 privind drepturile persoanelor cu dizabilități și are două direcții:

1

Flexibilizarea standardelor de reglementare a funcționării serviciilor sociale de tip Locuință Protejată (LP) și Centru pentru Viață Independentă (CPVI) conform Anexelor nr. 1 și 2 ale „Ordinului MMPS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi”;

2

Introducerea unui nou serviciu - Serviciul de Trai Independent Supervizat (STIS). Avantajul STIS este că oferă o plasă de siguranță persoanelor cu dizabilități în cautarea autonomiei și a unei vieți împlinite în comunitate. STIS este gândit ca o formă de sprijin asigurată persoanelor cu dizabilități care au avut experiența vieții în sistemul rezidențial, marcată de rigorile și limitele instituției sau celor care sunt dependenți de ajutorul familiei și comunității. Modelul STIS va fi cristalizat în urma pilotării pe o perioadă de 12 luni și adăugarea etapei de viață independentă supervizată pentru creșterea rezilienței și a incluziunii sociale și reducerea inechităților.

Beneficiarii sunt persoane cu dizabilități care au trecut prin experiența instituționalizării sau trăiesc în comunitate și au nevoie de sprijin individualizat și adaptat nevoilor lor, pentru dezvoltarea autonomiei și a capacității de a-și construi cu responsabilitate o viață în comunitate, o rețea socială de suport și organiza programul în mod independent.

Scopul proiectului este de a dezvolta activități de advocacy prin coordonarea resurselor, valorificarea experienței organizațiilor neguvernamentale, ale profesioniștilor, dar și experiența de viață a persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale, susținerii vieții independente în comunitate, și creșterea capacității și a gradului de participare în luarea deciziilor care le afectează viața.

Principalele activități ale proiectului DARE constau în completarea unei diagnoze sociale cu privire la problematica persoanelor cu dizabilități și a unei analize comparative a legislației, pilotarea STIS, organizarea de consultări publice, desfășurarea unei întâniri bilaterale cu participarea partenerului Norvegian, și organizarea unui curs de instruire pe teme de advocacy și leadership pentru valorificarea sinergică a experienței profesioniștilor din domeniu, a persoanelor cu dizabilități și a factorilor de decizie. Experiența de lucru în cadrul proiectului DARE se va concretiza în cadrul unui document de politică publică care să susțină modificările propuse prin acest proiect, asigurând astfel, un continuum al sprijinului la care are acces adultul cu dizabilități.

Rolul și responsabilitățile Fundației FARA: comunicarea internă și externă, coordonarea realizării diagnozei sociale și a analizei comparative; participarea la revizuirea standardelor Locuință Protejată și Centru pentru Viață Independentă, Pilotare STIS în Suceava și Popești-Leordeni, județul Ilfov; participarea la elaborarea standardului pentru noul serviciu Sprijin pentru Trai Independent Supervizat (STIS); organizarea sesiunilor de dezbatere publică la Suceava și la Popești-Leordeni, județul Ilfov; implicarea în acțiuni de advocacy pentru concretizarea propunerilor incluse în documentul de politică publică; coordonarea unui proces participativ care va implica partenerii locali și naționali, pentru a ne asigura că perspectivele și experiența acestora este valorificată în procesul de elaborare al standardelor, asigurarea managementului operațional pentru implementarea activităților din cadrul proiectului DARE în Popești Leordeni și Suceava.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

“Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!”

Proiectul are o pagina dedicată pe Facebook pentru a comunica constant atât evoluția proiectului, cât și pentru a păstra legătura cu persoanele cu dizabilități, societatea civilă și instituțiile interesate. Aici puteți vedea direct actualizarea informațiilor:

activecitizensfund.ro

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Pro ACT Suport, în parteneriat cu Fundația FARA, Fundația de Abilitare Speranța și International Organization for Democracy and Human Rights Norvegia și beneficiază de o finanțare în valoare de 149,996 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund Romania sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.